Biblijne oblicza ufności

Cena: 11.00 PLN
szt.

Wydawnictwo: Misericordia
Autor: ks. Henryk Wejman
ISBN: 978-83-8973-161-6
Format: 135×205 mm
Stron: 256

Książka ta, w opar­ciu o dane biblijne, pró­buje uka­zać czym jest ufność i jakimi cechami się ma się odzna­czać, aby poma­gała w nawią­za­niu oso­bo­wych więzi – tak z Bogiem, jak i z dru­gim czło­wie­kiem – i pro­wa­dziła do speł­nia­nia się w czło­wie­czeń­stwie oraz reali­za­cji powo­ła­nia do dosko­na­łej miło­ści, czyli świę­to­ści.

Wstecz

Lokalizacja

Newsletter

Korzystając z newslettera Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z (np. wysłaniem zapytania przez newsletter) . Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych , możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma: NOTUS Hurtownia Książek Katolickich
25-324 Kielce, ul. Legnicka 28

Kontakt

NOTUS Hurtownia Książek Katolickich
25-324 Kielce, ul. Legnicka 28

Numery telefonów:

41 369 17 60
508 493 634