List od Ojca

Cena: 24.90 PLN
szt.

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Vocatio
Autor: Barry Adams
ISBN:978-83-7492-151-0
Rok wydania: 2011
Format: 127 x 180 mm
Liczba stron: 128
Oprawa twarda

Barry Adams przestudiował wielki list od Boga – Biblię, i na jej podstawie, używając Bożych słów i zwrotów, przygotował możliwą i biblijnie prawdziwą wersję krótkiego listu od Niebiańskiego Ojca.  List ten bez wątpienia jest skierowany również do ciebie.
Słowa listu od Boga, które przeczytasz w tej książeczce nie są więc wymysłem autora tego opracowania. Każde zdanie listu jest dobrze udokumentowane i mocno osadzone w przesłaniu biblijnym. Tymi słowami sam Najwyższy zwracał się do ludzi na przestrzeni wieków i dalej czyni to wobec nas. Te słowa na zawsze odmieniły życie milionów ludzi. Mogą tego dokonać i w twoim wypadku, o ile tylko im na to pozwolisz.
Być może nigdy nie otrzymałeś listu od ojca albo nie miałeś ojca, który by cię kochał i dbał o ciebie. A może kochał cię, ale zbyt szybko go zabrakło, byś mógł od niego dostać osobisty list? Potraktuj więc dołączony do tej książki List od Ojca jako swoją własną, prywatną korespondencję. Odpowiedź, jakiej udzielisz Najwyższemu Ojcu, będzie również prywatna, tylko między tobą a Nim.

Do książki dołączony jest list z Bożym przekazem miłości specjalnie dla ciebie:

Moje Dziecko…
Nie znasz mnie, ale ja wiem o tobie wszystko. Ps 139,1 Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz. Ps 139,2 Znane mi są wszystkie twoje drogi. Ps 139,3 Nawet wszystkie twoje włosy zostały przeze mnie policzone. Mt 10,29-31 Stworzony bowiem zostałeś na mój obraz. Rdz 1,27 We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś. Dz 17,28 Jesteś bowiem z mojego rodu. Dz 17,28 Znałem cię, zanim się począłeś w łonie swej matki. Jr 1,4-5 Wybrałem cię zgodnie z zamysłem mej woli, gdy planowałem wszelkie stworzenie. Ef 1,11-12 Nie powstałeś przez pomyłkę. Ps 139,15-16 Wszystkie twoje dni są spisane w mojej księdze. Ps 139,15-16 Określiłem właściwy czas twoich narodzin i granice twojego zamieszkania. Dz 17,26 Stworzony zostałeś tak cudownie. Ps 139,14 Ja utkałem cię w łonie twojej matki. Ps 139,13 Od dnia twoich narodzin byłem twoim opiekunem. Ps 71,6 Ci, którzy mnie nie znają, opacznie rozumieją moją mowę. J 8,41-44 Nie jestem ani odległy, ani gniewny. Jestem przepełniony miłością 1 J 4,16 i moim pragnieniem jest obdarzać cię miłością. 1 J 3,1 To dlatego, że ty jesteś mym dzieckiem, a ja jestem twoim Ojcem. 1 J 3,1 Zamierzam obdarować cię nieskończenie bardziej, niż twój ziemski ojciec mógłby kiedykolwiek. Mt 7,11 Jestem bowiem Ojcem doskonałym. Mt 5,48 Każde dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki. Jk 1,17 To ja bowiem daję ci wszystko, czego tylko potrzebujesz. Mt 6,31-33 W moich zamiarach zawsze leżało zapewnienie ci najlepszej przyszłości, jakiej tylko możesz oczekiwać. Jr 29,11 Albowiem ukochałem cię odwieczną miłością. Jr 31,3 Ciągle myślę o tobie, a mych myśli na twój temat jest więcej niż ziaren piasku. Ps 139,17-18 Raduję się tobą. So 3,17 Nigdy nie zaprzestanę wyświadczać ci dobra. Jr 32,40 Jesteś bowiem szczególną moją własnością. Wj 19,5 Z całego serca i całej duszy pragnę umocnić cię tam, gdzie mieszkasz. Jr 32,41 Chcę też ukazać ci rzeczy wielkie i wspaniałe. Jr 33,3 Znajdziesz mnie, jeżeli będziesz mnie szukał z całego serca. Pwt 4,29 Raduj się we mnie, a ja spełnię pragnienia twojego serca. Ps 37,4 Albowiem to ja jestem w tobie sprawcą chcenia. Flp 2,13 Mogę uczynić więcej, niż jesteś w stanie zrozumieć. Ef 3,20 Ja bowiem jestem twoim największym pocieszycielem. 2 Tes 2,16-17 Ja jestem Ojcem, który pociesza cię w każdym utrapieniu. 2 Kor 1,3-4 Jestem blisko ciebie, gdy stajesz przede mną skruszony w sercu. Ps 34,19 Podobnie jak pasterz nosi jagnię, tak ja niosłem cię przy mej piersi. Iz 40,11 Pewnego dnia otrę z twoich oczu wszelką łzę Ap 21,3-4 i zabiorę od ciebie wszelki trud, jaki znosiłeś na tym świecie. Ap 21,3-4 Ja jestem twoim Ojcem i miłuję cię tak samo, jak umiłowałem mego Jednorodzonego Syna Jezusa. J 17,23 To bowiem w Jezusie objawiłem moją miłość ku tobie. J 17,26 On jest odbiciem mojej istoty. Hbr 1,3 Przyszedł, aby pokazać ci, że jestem z tobą, a nie przeciwko tobie, Rz 8,31 i aby ci przekazać, że w Nim nie poczytuję ci już twoich grzechów. 2 Kor 5,18-19 Jezus umarł po to, abyś mógł pojednać się ze mną. 2 Kor 5,18-19 Zgoda na Jego śmierć była dla mnie największym wyrazem mojej miłości ku tobie. 1 J 4,10 Oddałem wszystko, co głęboko kochałem, by zjednać sobie twoją miłość. Rz 8,31-32 Jeżeli więc przyjmujesz dar mojego Syna Jezusa, mnie przyjmujesz. 1 J 2,23 I nic nie zdoła cię już odłączyć od mojej miłości. Rz 8,38-39 Wróć do mnie, a wyprawię z twojego powodu wspaniałe przyjęcie w moim Królestwie. Łk 15,7 Zawsze byłem Ojcem i zawsze Ojcem będę. Ef 3,14-15 Chcę jednak wiedzieć… czy ty chcesz być moim dzieckiem? J 1,12-13 Czekam na ciebie. Łk 15,11-24

Z miłością, Twój Ojciec
Bóg Wszechmogący

Wstecz

Lokalizacja

Newsletter

Korzystając z newslettera Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z (np. wysłaniem zapytania przez newsletter) . Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych , możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma: NOTUS Hurtownia Książek Katolickich
25-324 Kielce, ul. Legnicka 28

Kontakt

NOTUS Hurtownia Książek Katolickich
25-324 Kielce, ul. Legnicka 28

Numery telefonów:

41 369 17 60
508 493 634