Studia Salvatoriana Polonica nr 1. Rocznik 2007

Cena: 20.00 PLN
szt.

Wydawnictwo Salwator
ISBN: 1898-3596
Format: 160x235mm
Liczba stron: 216

Jednym z celów czasopisma jest promocja WSD Salwatorianów jako instytucji naukowej, która dotychczas wydała wielu znanych ludzi nauki oraz współpraca z innymi ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą. „Studia Salvatoriana Polonica” kierujemy głównie do kościelnych środowisk naukowych i do odbiorców indywidualnych. Czasopismo zawiera następujące działy: artykuły, recenzje, sprawozdania i omówienia. Pierwszy numer otwiera wykład inauguracyjny ks. prof. Jerzego Szymika wygłoszony 11 października 2007 roku w Bagnie zatytułowany „Teologia jako (roz)mowa o Bogu/człowieku”. Następne pięć artykułów jest refleksją nad bogatym nauczaniem kard. Josepha Ratzingera/ Benedykta XVI. Wprowadza nas do tej refleksji ks. prof. Stephan Horn, bliski współpracownik kard. Ratzingera. Ukazuje on opcje teologiczne, które rozwinął Ratzinger jako profesor, biskup i kardynał, i które z pewnością wpłynęły rozstrzygająco na jego myślenie i działanie jako papieża. Z kolei ks. prof. Waldemar Irek ukazuje, że myśl obecnego papieża dotyczy nie tylko spraw Kościoła, ale koncentruje się także na kwestiach kulturowych i społecznych związanych z Europą, z jej chrześcijańskimi korzeniami i współczesnymi zagrożeniami oraz nadziejami. Ks. prof. Bogdan Ferdek w swoim artykule analizuje różne wątki ekumeniczne w nauczaniu kard. Ratzingera. Inne ważne elementy w nauczaniu obecnego papieża analizują ks. dr Bogdan Giemza i ks. dr Roman Słupek. Chodzi o problematykę dotyczącą formacji kapłańskiej i eklezjologię. Ks. dr Bernard Witek jako biblista pochyla się nad Księgą Przysłów i zagadnieniem jej kontekstu literackiego. Artykuły ks. prof. Tadeusza Zasępy i dr. Krzysztofa Wroczyńskiego stanowią pokłosie sympozjum misyjnego, które odbyło się w kwietniu 2007 roku w Bagnie pod hasłem: „Wiara wobec ideologii. Ewangelizacja w krajach postkomunistycznych dziś”. Dział artykułów zamyka refleksja ks. dra Michała Pieli, poświęcona aktualności myśli i gorliwości apostolskiej ks. Franciszka Jordana, założyciela zgromadzeń zakonnych Salwatorianów i Salwatorianek. Całość pierwszego numeru dopełniają recenzje i sprawozdania z działalności naukowo – dydaktycznej seminarium Salwatorianów w roku akademickim 2006/2007 oraz wybrana bibliografia salwatorianów za rok 2006.

Wstecz

Lokalizacja

Newsletter

Korzystając z newslettera Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z (np. wysłaniem zapytania przez newsletter) . Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych , możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma: NOTUS Hurtownia Książek Katolickich
25-324 Kielce, ul. Legnicka 28

Kontakt

NOTUS Hurtownia Książek Katolickich
25-324 Kielce, ul. Legnicka 28

Numery telefonów:

41 369 17 60
508 493 634