List o współdziałaniu mężczyzny i kobiety w Kościele i w świecie

Cena: 5.00 PLN
szt.

Wydawnictwo: Pallottinum
Autor: Kongregacja Nauki Wiary
ISBN: 83-7014-510-8
Format: 125x200mm
Stron: 40
Oprawa miękka

W ostatnich latach wyłoniły się nowe tendencje w podejmowaniu zagadnień dotyczących wzajemnych relacji między kobietą a mężczyzną w świecie. Żródeł postaw szukać należy pewnie w dążeniu osoby ludzkiej do wyzwolenia się od własnych uwarunkowań biologicznych. Szokujące wydają się być konsekwencje: takie wyzwolenie kobiety zakłada krytykę Pisma świętego, jakoby promującego patriarchalną koncepję Boga, a także uznaje za pozbawiony znaczenia fakt, że Syn Boży przyjął naturę ludzką w jej męskiej postaci. Tymczasem w Jezusie Chrystusie relacja między mężczyzną i kobietą zostaje w łasce odnowiona i przemieniona (por. Ap 21,5). Dokonało się to w sposób szczególny w tajemnicy zmartwychwstania, które oświeciło nasz świat i całą jego historię przez objawienie, że “Bóg jest miłością” (1J 4,8.16). Trzeba przyjąć świadectwo dane przez życie kobiet jako objawienie tych wartości, bez których ludzkosć zamknęłaby się w samowystarczalności, w snach o władzy i dramacie przemocy. Tylko tak można odkryć drogę pokoju i zachwytu, których świadkiem jest tradycja biblijna wyrażona w wersetach Pieśni nad pieśniami, gdzie ciała i serca świętują tę samą radość. Taką właśnie refleksją jest prezentowany dokument, który staje się kolejnym zaproszeniem dla kobiet i mężczyzn współczesnego świata do dawania świadectwa miłości – w odpowiedzi na dar i powołanie Boże.

Gdy przyjrzymy się krytycznie niektórym współczesnym koncepcjom antropologicznym, zauważymy, że pierwsza z nich mocno podkreśla podporządkowaną pozycję kobiety, dążąc do wywołania postawy kontestacji: kobieta, aby być sobą, przyjmuje postawę antagonistyczną wobec mężczyzny. Na nadużywanie władzy odpowiada strategią poszukiwania władzy. Druga tendencja ściśle wynika z pierwszej. By uniknąć przewagi jednej czy drugiej płci, dąży się do wyeliminowania zachodzących między nimi różnic, traktując je jako zwykłe skutki uwarunkowań historyczno – kulturowych. Taka antropologia, która zamierzała wspierać perspektywy równości dla kobiety, faktycznie stała się inspiracją dla ideologii, które kwestionują rodzinę, ze swej natury dwu-rodzicielską (składającą się z ojca i matki) i zrównują homoseksualizm z heteroseksualizmem, proponując nowy model płciowości wielopostaciowej. Wobec tych kierunków myślowych Kościół zaprasza nas do właściwego rozeznania drogi czynnego współdziałania mężczyzny i kobiety, które opiera się właśnie na uznaniu istniejących między nimi różnic. Aby lepiej zrozumieć podstawę, sens i konsekwencje takiej relacji warto powrócić do Pisma świętego, bogatego także w ludzką mądrość, w którym godność i powołanie kobiety i mężczyzny ukazana została dzięki interwencji Boga dla dobra ludzkości.

Wstecz

Lokalizacja

Newsletter

Korzystając z newslettera Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z (np. wysłaniem zapytania przez newsletter) . Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych , możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma: NOTUS Hurtownia Książek Katolickich
25-324 Kielce, ul. Legnicka 28

Kontakt

NOTUS Hurtownia Książek Katolickich
25-324 Kielce, ul. Legnicka 28

Numery telefonów:

41 369 17 60
508 493 634