Polityka Prywatności /RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż firma F.H. Notus Spółka Jawna z siedzibą w Kielcach przy ulicy
Legnickiej 28 i będąca właścicielem hurtowni internetowej HURTOWNIANOTUS.PL
przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: Imię, nazwisko, nazwa firmy,
adres dostawy ,adres e-maili numer telefonu. Dane te były pozyskane w momencie rejestracji
Państwa w naszej księgarni oraz z informacji o Państwa firmie w interncie .
W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: F.H. Notus
Sp.J. Kielce Legnicka 28 | REGON: 260510544 NIP: 657-031-27-16290503526
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul
Legnicka 28 Kielce, telefonicznie pod numerem 606 145 773 lub email: notus@hoga.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul Legnicka 28 25-454 Kielce lub email: notus@hoga.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę Notus Sp.J. polegają na oferowaniu
klientom produktów i marketingu, który przede wszystkim przyczyniają się do zwiększenia
stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
5. Firma Notus Sp.J. udostępnia Państwa dane umożliwiające dostarczenie przesyłek.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie
działalności gospodarczej Notus Sp.J. ujawnionym w Rejestrze KRS, jednocześnie
przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Firma E-notus mogła dostarczać swoim klientom
produkty oraz zapoznać ich z ofertą sklepu.
6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania
klientom Notus Sp.J. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez
firmę Notus Sp.J produktów, jak również w celach statystycznych.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo
do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: notus@hoga.pl
Informujemy również, że
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Jacek Lasak

Lokalizacja

Newsletter

Korzystając z newslettera Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z (np. wysłaniem zapytania przez newsletter) . Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych , możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma: NOTUS Hurtownia Książek Katolickich
25-324 Kielce, ul. Legnicka 28

Kontakt

NOTUS Hurtownia Książek Katolickich
25-324 Kielce, ul. Legnicka 28

Numery telefonów:

41 369 17 60
508 493 634